Årsmøtet i Årdal Kjemiske Fagforening har tildelt Årdal e-sport 10.000,- i støtte.

Hjartleg takk for støtta, Årdal Kjemiske Fagforening, detta set me stor pris på!

Midlane vert nytta til innkjøp av utstyr til klubben, noko som igjen vil gje våre dedikerte utøvarar eit enno betre tilbod til å drive med e-sport!