Me var so heldige å få besøk av lokalpressa 3. mars då me spela Telialigaen på Agnitio. Dei har gjeve oss løyve til å nytte bileta på heimesida, og her er eit galleri frå denne ettermiddagen.